ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು 4(1) ಅ

ಕ್ರ.ಸಂ ಇಲಾಖೆಯ ವಿಭಾಗಗಳು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಮತ್ತು ಬಾಯ್ಲರುಗಳು ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
ಕಾರ್ಮಿಕ ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
ಇ.ಎಸ್.ಐ ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
ಇ.ಎಸ್.ಐ (ಐ.ಡಿ.ಎಮ್) ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಬಾಲ ಕಾರ್ಮಿಕ ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
ಪತ್ರ ಸ್ವೀಮರ ಮತ್ತು ಸಮನ್ವಯ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 26-07-2019 11:06 AM ಅನುಮೋದಕರು: Admin