ಇಲಾಖೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾಯಿದೆ ಕಾನೂನು

ಕ್ರ.ಸಂ

ಕಾಯಿದೆ ಹೆಸರು

ಭಾಷೆ

ಕಡತದ ಮೂಲ

ಗಾತ್ರ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

 ೧ Draft_Model_Rules_Act2015 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮಂತ್ರಾಲಯ 870kb ಡೌನ್ಲೋಡ್
Standard Operating Procedures - CHILD LABOUR ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮಂತ್ರಾಲಯ 2.3mb ಡೌನ್ಲೋಡ್
3 ಬಾಲಕಾರ್ಮಿಕ (ನಿಷೇಧ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ) ಕಾಯ್ದೆ,೧೯೮೯ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮಂತ್ರಾಲಯ 3.8 Mb ಡೌನ್ಲೋಡ್
4 ಬಾಲಕಾರ್ಮಿಕ (ನಿಷೇಧ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ) ಕಾಯ್ದೆ,೧೯೮೯ ರ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮಂತ್ರಾಲಯ 2.8 Mb  

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 13-03-2020 01:30 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin